Centre Zama de Ioga IYENGAR® de Barcelona les Corts

Què és l’Ashtanga Ioga de Patañjali?

Yoga IYENGAR Barcelona-Centre ZAMA IOGA IYENGAR Les Corts
Els 8 estadis o pètals del ioga:

L’Ashtanga Ioga de Patañjali són els 8 estadis o 8 pètals d’una flor que ha de seguir tot practicant de ioga per alliberar-se i emancipar-se. Han estat descrits pel savi Patañjali als seus ioga sutres.

Al ioga IYENGAR® posem en pràctica els Ashtanga Ioga de Patañjali mitjançant la pràctica de les àssanes (postures) i pranayama (regulació de la respiració).

En aquest article, explorarem els 8 passos de l’Ashtanga Ioga, com són les nostres classes, i les diferències amb el Vinyasa Ioga.

Quins són els 8 estadis o pètals de l’Ashtanga Ioga?

L’Ashtanga Ioga de Patañjali segueix un sistema de vuit etapes establert pel savi Patañjali. Aquests vuit estadis o pètals són coneguts com “Ashtanga”, derivat de les paraules sànscrites “ashta” (vuit) i “anga” (membre o part). Els vuit passos o estadis són:

  1. Yama (codis morals): fa referència a la conducta correcta i ètica cap a un mateix, els altres i l’entorn.
  2. Niyama (disciplines personals): són pràctiques individuals que cultiven l’autodisciplina, la higiene i l’espiritualitat.
  3. Àssana (postures): les postures físiques que ajuden a mantenir un cos saludable i equilibrat.
  4. Pranayama (control de la respiració): les tècniques de respiració que busquen controlar i expandir el prana (energia vital).
  5. Pratyahara (interiorització sensorial): el procés de retirar la ment i els 5 òrgans de percepció dels estímuls sensorials per dirigir-se i concentrar-se a l’interior.
  6. Dharana (concentració): desenvolupar l’enfocament i la concentració en un punt fix.
  7. Dhyana (meditació): és un flux constant, regular i continu d’atenció cap a una punt o regió, en profunditat i expansió.
  8. Samadhi (unió amb TOT o RES): és l’estat total d’alliberament i d’unitat amb TOT o RES.
Com apliquem l’Ashtanga Ioga a les nostres classes?

A les nostres classes practiquem l’Ashtanga Ioga de Patañjali de la següent manera. Comencem amb una breu meditació, als nivells inicials obrim el cos i la ment amb algunes àssanes específiques i després aprofundim en postures més complexes. Als nivells més avançats també fem la salutació al sol (Surya Namaskar). Practiquem diferents famílies de postures amb la consciència de la respiració. A totes les classes hi ha un vinyasa específic de les postures i dels aspectes tècnics a treballar i desenvolupar. Les classes solen durar uns 90 minuts, concloent amb una relaxació profunda i una meditació final.

L’Ashtanga i Vinyasa com a estils de ioga:

L’Ashtanga Yoga és un estil específic de Vinyasa Yoga. Tots dos estils es basen en la pràctica de vinyasa, on el moviment i la respiració se sincronitzen en un flux dinàmic. La diferència principal rau en l’estructura de les classes. L’Ashtanga Ioga es practica seguint una seqüència estàndard d’àssanes (postures) que permet que el practicant es familiaritzi amb la pràctica, desenvolupi flexibilitat i força. A més, l’Ashtanga Ioga també compta amb una seqüència de respiració específica.

D’altra banda, el Vinyasa ioga és menys estructurat que l’Ashtanga i se centra en la creació d’un flux personalitzat entre moviment i moviment. La seqüència de moviments de cada classe és única perquè el professor pugui ensenyar una varietat de nanses (postures). El focus aquí sol ser trobar la connexió entre el moviment i la respiració. L’èmfasi al Vinyasa Ioga és més sobre el “fluir” i crear una pràctica suau, creativa i divertida. Tot i que els estils són diferents, ambdues pràctiques poden ser beneficioses per a la salut tant física com mental.

A les nostres classes de ioga IYENGAR® practiquem alguns aspectes de l’asthanga i vinyasa ioga, ja que també fem salutacions al sol, enllacem postures amb una seqüència específica i coordinem les postures amb la respiració. De tota manera, l’accent en el mètode de ioga IYENGAR® rau en donar aspectes tècnics precisos perquè la consciència s’ancori i s’enfoqui cap al cos mantenint-la estable al llarg del temps. Això ens porta a desenvolupar els estadis superiors de l’Ashtanga Ioga de Patañjali com són la concentració (Dharana), la meditació (Dhyana) per finalment experimentar Samadhi.

Conclusió:

El ioga IYENGAR® és una pràctica de ioga antiga que combina postures (àssanes), tècniques de respiració (pranayama) i meditació (dhyana). Es basa en els 8 aspectes o estadis del savi Patañjali, i es treballa amb vinyasa realitzant diferents seqüències de nanses (postures). Les classes solen durar uns 90 minuts, concloent amb relaxació profunda i meditació. El ioga IYENGAR® és beneficiós per a la salut física, orgànica, energètica, emocional i mental i s’adapta a les necessitats individuals de cada alumne/practicant.

Desplaça cap amunt
Abrir chat
Contáctanos
Contáctanos y te responderemos en el horario de secretaría.